TERMENI SI CONDITII

 1. Galeriile de artă A. Rădulescu funcționează în domeniul comerțului cu obiecte și opere de artă în baza autorizației nr. 427 din 08.05.2018, emisă de Ministerul Culturii și Identității Naționale din România.
 2. Galeriile de artă A. Rădulescu primesc în consignație opere de artă în vederea vânzării lor directe. Evaluarea, expertizarea, și primirea în consignație a operelor se fac la sediul Galeriilor. Un exemplar al certificatului de custodie / consignație / retragere din consignație se eliberează deponentului.
 3. Evaluarea, expertizarea și depunerea operelor în consignație se fac gratuit, în timpul programului de lucru cu publicul, după cum urmează: luni-vineri, între orele 10:00-18:00. Vă recomandăm efectuarea în prealabil a unei programări la adresa de email office@galeriileradulescu.ro sau telefon 0722.930.357. Pentru stabilirea unei programări, vă recomandăm să trimiteți la adresa de email sus-menționată fotografii clare ale operei, față și verso, cu detalii de: marcaje, semnături, dimensiuni, proveniența obiectului și datele de contact ale adresantului.
 4. Galeriile de artă A. Rădulescu stabilesc intervalul estimativ al valorii de piață a operei și recomandă deponentului un preț de consignație (negociabil), în concordanță cu intervalul estimativ al valorii de piață.
 5. Intervalul de timp de consignație a operei de artă este stabilit de Galeriile de artă A. Rădulescu de comun acord cu deponentul. Operele nevândute în intervalul stabilit vor fi retrase din consignație de deponent, fără costuri de depozitare și documentare.
 6. În cazul vânzării operei de artă, Galeriile de artă A. Rădulescu percep un comision în valoare de 10-20% din prețul de vânzare a obiectului. Comisionul va fi stabilit cu deponentul la momentul semnării contractului de consignație.
 7. Galeriile de artă A. Rădulescu își rezervă dreptul de a solicita expertizarea operei de artă, fie din inițiativă proprie, fie la cererea potențialului cumpărător. În cazul în care autenticitatea operei este invalidată de un expert autorizat, aceasta va fi returnată deponentului, iar costul expertizei va fi suportat de acesta.
 8. În cazul în care autenticitatea operei vândute este contestată cu succes de cumpărător, Galeriile de artă A. Rădulescu solicită şi încasează de la deponent preţul vânzării virat acestuia şi îi restituie opera de artă contestată, restituind preţul încasat cumpărătorului.
 9. În cazul în care Galeriile de artă A. Rădulescu consideră că opera de artă depusă în consignație este susceptibilă de a face obiectul Legii nr. 182/2000, Galeriile au obligația legală de a declanșa procedura de evaluare și expertizare în vederea clasării bunului cultural mobil, cu notificarea deponentului. Expertiza va fi realizată de expertul colaborator al Galeriilor, Ana-Maria Măciucă.
 10. În conformitate cu Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, Galeriile de artă A. Rădulescu au obligaţia de a calcula, reţine şi plăti din preţul de vânzare al operei de artă, în condiţiile legii, sub condiţia ca aceasta să intre din punct de vedere al atribuirii, suportului şi perioadei de realizare sub incidenţa numitei legi, dreptul de suită cuvenit autorilor şi urmaşilor, în cota procentuală stabilită prin lege, aplicată la preţul de vânzare: a) de la 300 la 3.000 EUR – 5%; b) de la 3.000,01 la 50.000 EUR – 4%; c) de la 50.000,01 la 200.000 EUR – 3%; d) de la 200.000,01 la 350.000 EUR – 1%; e) de la 350.000,01 la 500.000 EUR – 0,5%; f) peste 500.000 euro – 0,25%. Nu se datorează drept de suită în cazul în care preţul de revânzare este situat sub 300 EUR. De asemenea, în nici o situaţie dreptul de suită nu poate depăşi valoarea de 12.500 EUR.
 11. În cazul în care deponentul este şi autorul operei depuse, Galeriile de artă A. Rădulescu vor calcula, reţine şi vira impozitul pe venit, aplicând o cotă de 16% la venitul brut (preţul mai puţin comisionul stabilit în sarcina deponentului), din care se deduce cota forfetară de cheltuieli de 40%, în conformitate cu dispozițiile art. 73 din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015) şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă, respectiv contribuția de asigurări sociale (CAS) – 9,5%, contribuția de asigurări sociale de sănătate – 5,5% şi contribuția la fondul de șomaj – 0,5%.
 12. În cazul în care deponentul este şi autorul operei depuse, Galeriile de artă A. Rădulescu vor calcula, reţine şi vira impozitul pe venit, aplicând o cotă de 16% la venitul brut (preţul mai puţin comisionul stabilit în sarcina deponentului), din care se deduce cota forfetară de cheltuieli de 40%, în conformitate cu dispozițiile art. 73 din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015) şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă, respectiv contribuția de asigurări sociale (CAS) – 9,5%, contribuția de asigurări sociale de sănătate – 5,5% şi contribuția la fondul de șomaj – 0,5%.
 13. Galeriile de artă A. Rădulescu păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale operei de artă primite în custodie sau consignaţie în materiale cu scop promoţional (website, newsletter, oferte pe suport electronic sau fizic, etc.).
 14. Galeriile de artă A. Rădulescu păstrează discreţia asupra identităţii deponenţilor şi cumpărătorilor, cu excepţia cazului în care aceştia optează pentru dezvăluirea identităţii lor. Protejarea datelor cu caracter personal se face în acord cu regulamentul UE 679/2016 și al Consiliului din 27 aprilie 2016, precum și cu Politica de confidențialitate a Galeriilor.
 15. Deponentul garantează că este singurul proprietar al obiectului consignat și/sau are dreptul de a dispune de el prin vânzare, că are autoritatea necesară, a întreprins toate acţiunile necesare cerute conform legilor şi reglementărilor din România pentru a putea încheia în mod valabil acest contract şi pentru a putea îndeplini şi/sau respecta în mod corespunzător obligaţiile decurgând din acest contract şi nu mai este necesară nici o altă aprobare pentru încheierea acestui contract. În măsura în care, în prealabil vânzării, ni se adresează în scris opoziții aparent justificate la vânzarea bunului, din partea unor terți ce manifestă credibil drepturi asupra obiectului (cazul litigiilor existente asupra proprietății, partajelor, notificărilor executorilor judecătorești etc.), obiectul se va retrage de Galeriile de artă A. Rădulescu, cu suportarea de către deponent a costurilor. De asemenea, deponentul va fi răspunzător contractual, direct față de cumpărător în orice situație care conduce la desfacerea ulterioară a vânzării, urmând să îl despăgubească pe acesta pentru prejudiciul produs.